Copyright statement

 

Algemeen
De website http://www.definselap.nl (inclusief  bijbehorende subdomeinen) is het intellectuele eigendom van Kennel Lapsitalvi. De volgende voorwaarden zijn van  toepassing bij het bezoeken van deze website (inclusief de bijbehorende  subdomeinen).  Lees de voorwaarden goed door voordat u  verder kijkt op deze website (inclusief de bijbehorende subdomeinen). Wanneer u de website (inclusief de bijbehorende  subdomeinen) bezoekt verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals benoemd in dit copyright statement.

Intellectuele eigendomsrechten
Op alle  getoonde content (teksten, logo’s e.d.) berust het copyright bij Kennel Lapsitalvi, tenzij anders vermeld. Op alle getoonde foto’s berust het copyright bij Mark Gilden Fotografie, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om de  inhoud van de website, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Kennel Lapsitalvi, te linken, te kopiëren, te vermenigvuldigen of op welke  wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

Publicatie  foto’s
Bij publicatie van foto(‘s) dient altijd de bron “Mark  Gilden Fotografie” te worden vermeld, tenzij anders overeengekomen.